A- A A+

 

[SlideShow]

MTÜ THINK Eesti on organisatsioon, kuhu kuuluvad erinevate erivajadustega inimesed üle Eesti. MTÜ THINK Eesti baasil loodud puuetega inimeste töö- ja koolituskeskus THINK tegeleb erivajadustega inimeste koolituse ja tööhõive edendamisega üle vabariigi. Meil on käsitööpood, koolituskeskus ja teenuste pakett. Oma tegevustulu annetame Tubli puudega inimese stipendiumifondi. Osaleme rahvusvahelistes koostööprojektides.
... loe edasi

Hea annetuste koguja
MTÜ THINK Eesti on liitunud ja kinnitab, et tegutseb vastavuses
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu annetuste kogumise hea tavaga.
Uudised

THINK Eesti stipendium

KANDIDEERI ISE VÕI ESITA SÕBER/TUTTAV 2017. A. THINK EESTI STIPENDIUMI KANDIDAADIKS!


Eestis on hulgaliselt erivajadusega inimesi, kes ei jää oskustelt nn tervetele sugugi alla ning teevad oma tööd sageli vabatahtlikus korras, ilma töötasuta.

Parandamaks antud olukorda, algatas THINK Eesti koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga 2012. aastal projekti, mille käigus kogume annetusi. Laekunud raha kasutame selleks, et maksta kodanikuühiskonnas suuri tegusid teinud erivajadustega inimestele stipendiumit. Stipendiumi saajaid võib korraga olla nii üks kui ka mitu; välja valib nad selleks kokku kutsutud viieliikmeline komisjon. Stipendiumi üleandmine toimub kord aastas aset leidval avalikul üritusel, millest teavitatakse ka meediat.

... loe edasi

THINK Eesti ootab headelt inimestelt annetusi, et tunnustada tublisid erivajadusega inimesi stipendiumiga
THINK Eesti stipendium

Öeldakse, et inimesi ei hinnata selle järgi, mida nad on ühiskonnalt saanud, vaid selle järgi, mida nad on andnud.

... loe edasi

Viiped

Viipekeel algajatele

Kas oled kurdi inimese lähedane või on Sinu sõber kuulmispuudega? Ehk töötad asutuses, kus tuleb ette suhtlemist kurtidega või eeldab Sinu töö suhtlemist distantsilt silmside abil? Või äkki soovid omandada hoopis uut keelt ning õppida tundma ülipõnevat ja omapärast kurtide inimeste kultuuri ja maailma?

Kui jah, siis oled oodatud õppima viipekeelt!

... loe edasi

14. juunil toimus THINK Eesti MTÜ seminar TTÜ-s ja IT-Kolledžis
 THINK Eesti üldkoosolek, TTÜ sensorlabori ja IT- Kolledzi külastus

Samas toimus ka THINK Eesti üldkoosolek. Arutati organitsatsioonis toimunut, sepitseti tuleviku plaane, võeti majandusaasta aruanne vastu.

Järgnevalt tutvustas dr Tanel Alumäe TTÜ keeletehnoloogia laborist kõnetuvastussüsteemi arenguid. Näitas reaalajas, kuidas arvuti muudab inimkõnet loetavaks tekstiks.

Kõnesalvestuse transkribeerimise veebiteenus asub aadressil http://bark.phon.ioc.ee/webtrans/ Seal on võimalik igal soovijal oma salvestatud kõnet tekstiks lasta teha. Salvestatud raadiosaateid võib lugeda siit: http://bark.phon.ioc.ee/tsab/p/index

... loe edasi

Serveriprobleemid

Seoses sellega, et meie server hakkas streikima, kolisime oma veebilehe teise aeglasemasse serverisse. Hetkel ei tööta ka e-pood ning videod ei toimi.veebilehel.

Palume mõistvat suhtumist.

Mella

Koopiakaitstud © 2007-2017 Mella