A- A A+

 

Teemad:
Postitatud: 07.10.2012 18:56:42

Lõpuks jõudis kätte 2012. aasta kevad. THINK koolitustiimil olid käed-jalad tööd täis: oli vaja väisata kõiki Eesti maakondi, leida uusi kliente ja kaardistada nende vajadusi, samuti otsida koolitajaid, ametnikke ja muid tegelasi, kel oleks pakkuda puuderahvale midagi head.

Reedel, 15.juunil, toimus projekti pidulik lõpetamine. Ühtlasi oli see ka viimane ehk Harju- ja Raplamaa inimeste karjääriõppekoolitus, asukohaks siis Tallinn, Olümpia hotell. Päev algas THINKi koosolekuga, mille peateemaks oli seekord samanimelise erakooli loomine. Pärast mõningaid vaidlusi kooli põhikirja osas jõuti lõpuks kokkuleppele ning pärast puhkepausi alustati viimase karjääriõppepäevaga. Avasõna ütlejaks oli professor Leo Võhandu Tallinna Tehnikaülikoolist.

Osa neist, keda oleksime oma koolitusel näha soovinud, arvas et võiks tulla küll, aga järgmisel aastal. Paraku on meie projekt ühekordne, st tõenäoliselt niisuguseid karjääripäevi järgmisel aastal enam ei ole.

Kokkuvõtvalt võiks mainida, et karjääripäevad olid alles esimene pääsuke üksteise tundmaõppimise ning koostöö pikal ja põneval teekonnal. Tegemist oli kõikidele osapooltele midagi uut pakkuva ettevõtmisega. Kohati tundus isegi üllatuslikult, et mitte n.ö terved inimesed ehk koolide esindajad, sotsiaaltöötajad jts ei tutvusta ennast puuetega inimestele, vaid suisa vastupidi – hoopiski erivajadustega huvilised annavad esimestele infot, kes nad sellised õige on ning mida vajavad. Karjääripäevadel on sageli üpris raske pidada kinni ettekannete kellaaegadest põhjusel, et inimesed hakkavad kõiksugu asju küsima, esineja omakorda aga tunneb huvi erivajaduse temaatika vastu, lastes ennast meelsasti valgustada. Mis seal ikka – ju siis ongi see osa meie missioonist.

Küll häiris pisut mõnede esinejate ilmne kellatundmatus. Üldiselt suhtume üritustesse loovalt ning kui esineja jutt on inforikas ja rahva huvi lisaküsimusi esitades suur, ei hakka me takistusi tekitama. Elukogemus näitab, et sageli kuuleb kõige paremaid mõtteid ja ideid just nimelt plaanivälisel ajal… Kuid ilmselgelt oleks viisakas siiski pisut arvestada ka teiste esinejatega, kes võib-olla peavad tõttama.

Rahvast vooris päeva jooksul läbi saja ringis. Saali vasakpoolne esirida oli reserveeritud kurtidele, kes seal istusid ja silmadega ühte kahest viipekeeletõlgist puurisid. Sisse mahtusid nii ratastoolikad kui ka kõik teised tublid puudlid, keegi ei jäänud ukse taha. Rahvas oli aktiivne, esinejad asjalikud. Tunne oli ülev. Lõpul võis vaadata THINKi karjääriõppepäevadest tehtud muusikalist slaidiprogrammi, samuti toimus raamatu “THINK -  mitte toetused, vaid õpingud ja töö” esmaesitlus. Ja oligi mõnus päev läbi. Õigemini – oli saanud millegi uue alguseks.

 

Postitatud: 07.10.2012 18:26:59

1.02.2011. – 30.09.2012. toimus Euroopa Sotsiaalfondi toel käivitatud projekt “Puuetega inimestele haridus kättesaadavamaks”. Projekti eesmärgiks oli puuetega inimeste õppimisvõimaluste parandamine. THINK on lühend sõnadest Towards Handicap Integration Negotiating Knowledge. Ta on loodud puuetega inimeste poolt ja puuetega inimestele. Olukorra kaardistamiseks tegi THINK üle-Eestilise küsitluse erinevate haridusasutuste seas: ankeetide abil koguti andmeid puuetega inimeste õppimisvõimalustest, uuriti koolide pakutavaid tingimusi ning valmisolekut erivajadustega inimeste koolitamiseks. Koondatud ja töödeldud info paigutati THINKi kodulehele, võimalusega sorteerida koole maakonna, eriala või koolide kaupa. Kodulehte uuendatakse tihti ning seal on võimalus esitada tasuta küsimusi.

Aastatel 2011 - 2012 loodi üle-Eestiline teabepäevade võrgustik, mille sihtgrupiks olid kohalike maakondade erivajadustega noored ning töötud, kes viidi kokku nõustajate, koolitajate ning karjäärispetsialistidega. THINKi kontor asub Tallinnas, Toompuiestee 10, kus kaks karjäärinõustajat abiotsijaid igapäevaselt vastu võtavad. Nad vestlevad kliendiga, selgitamaks välja tema tugevaid külgi, teevad kutsesobivusteste, aitavad koostada ametlikke dokumente (CV jms), soovitavad koolitusi, erinevaid abivahendeid, suhtlevad vajadusel ise otse koolitusasutustega, leidmaks inimesele parimat lahendust. Töö kliendiga toimub pikema ajaperioodi vältel.

Puuetega inimeste karjäärinõustamise eripäradest on seni napilt räägitud ja siin on mitmeid komplitseerivaid eripärasid, alates juba nt abiotsija vanusest. Kuna puue on tekkinud sageli mitte lapsepõlves, vaid hilisemas eas, peab keskealine inimene tegema karjääris kannapöörde ning leidma endale uue rakenduse. Karjäärinõustajate ülesanne on aidata kliendil selgusele jõuda, milline uus eriala valida, kus seda õppida saaks, kas koolis on olemas erivajadust arvestavad tingimused ning ega valitud koolil pole vanusepiirangut. Paljud erivajadusega inimesed suudavad edukalt õppida ja töötada.

THINKi karjäärinõustajad on endale võtnud mõnevõrra keerukama ülesande, mis aga tegijaid ei heiduta. Käesoleva aasta suvel ilmus tänu antud projektile raamat “THINK – mitte toetused, vaid õpingud ja töö”.

THINKi koostöö maakondlike karjäärinõustajatega on hea, enamikku iseloomustab elav huvi ning osalemine karjääriõppepäevadel.

SA Innove rahastatud projekt “Puuetega inimestele haridus kättesaadavamaks” veenis tegijaid programmi jätkusuutlikkuses. Eesmärk on edukalt täidetud –  Eestis on välja arendatud toimiv puuetega inimeste karjäärikeskus, mis korraldab edaspidigi karjääriõppekursuseid maakondades ja nõustab erivajadustega inimesi kohapeal, samuti teeb keskus tihedat koostööd õppeasutustega, viib läbi karjäärinõustamisi ning haldab koolitusinfo veebilehekülge. Projektist kasvas välja MTÜga samanimeline erakool, kus loodame hakata peagi korraldama kursusi ning täiendkoolitusi.

 

Artikkel on avaldatud ajakirjas Karjäärituul 2012. aasta sügisel.

Postitatud: 27.08.2012 16:34:31

Elu on näidanud, et kõkudel ehk kõvakuuljatel on imeline komme paljuneda. Täpsemalt ses mõttes, et kus paikneb üks vaegkuulja, seal saab neid õige pea olema mitu. Sama saatus näikse olevat tabanud ka MTÜ THINKi. Algselt Tehnikaülikoolist oma nime ja skeleti saanud seltsing, mis loodud mitmesuguste erivajadustega inimeste kodunt välja kooli ning tööle meelitamise mõttega, on praeguseks kujunenud pooleldi lausa uueks vaegkuuljate ühinguks. Või mismoodi seda siis veel nimetada, kui THINKi tegijate viisikust tervelt kolmel on kõrvas kuuldeaparaat? Loomulikult jätab THINKi kolmiku kuuldeaparaadindus THINKi tegevusele oma jälje ning üritusi korraldades oleme alati katsunud silmas pidada ka kuulmispuudega osalejaid.

THINKi üritustel torkavadki sageli enim silma käsirelvastatud ehk kätega ägedalt vehklevad osalejad – loomulikult on selline käsivõitlus visuaalselt märgatav, kuid teisalt on kuulmislangusega või päris kurte karjääripäevadel tõesti mõnevõrra enam. Ei tahaks nüüd uskuda, et näiteks pimedad või ratastoolikad  kurtidest vähem aktiivsed on, pigem kaldub siin vaekauss ligipääsetavuse versiooni suunas kalduma. On ju kurtidel, erinevalt kahest teisest loetletust, liikumise poolest vaba pääs igale poole. Ja teine  versioon on, et kõvakuuljad hoiavad rohkem kokku ja kuhu läheb üks, sinna hiilib järgi teine ja kolmaski. See on täiesti usutav asi.

Iseenesestmõistetavalt tekib sellises situatsioonis küsimus, kuis on THINKi üritustel lood viipekeeletõlgindusega. Kahjuks siin väga hõisata ei saa. Tõlgisoovist tuleb aegsasti märku anda, isegi rohkem kui nädal varem võivad kõik ajad juba kinni olla. Teiseks tuleb leida vastavale teenusele rahastus, ning maakondlikud sotsiaalhoolekandeosakonnad on siin umbusklikud ja üpris kitsid. Tõlki oleksime vajanud kolmel karjääriõppepäeval, ent saime vaid ühele - Tallinna. Ülejäänud kahel ehk Jõgeva- ja Pärnumaa karjääriõppepäevadel – pidi koolitusjuht ise tõlgiks hakkama. Minu kui kunagise kurdi viipekeel on küll juba üsna roostes, kuna tänu sisekõrvaimplantaadile saan nüüd suulise suhtlemisega hakkama, kuid eks vanad oskused selleks olegi, et neid taas meelde tuletada! Iga oskus ja iga keel on rikkus.

Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella