A- A A+

 

Teemad:

Postitatud: 07.10.2012 18:26:59

1.02.2011. – 30.09.2012. toimus Euroopa Sotsiaalfondi toel käivitatud projekt “Puuetega inimestele haridus kättesaadavamaks”. Projekti eesmärgiks oli puuetega inimeste õppimisvõimaluste parandamine. THINK on lühend sõnadest Towards Handicap Integration Negotiating Knowledge. Ta on loodud puuetega inimeste poolt ja puuetega inimestele. Olukorra kaardistamiseks tegi THINK üle-Eestilise küsitluse erinevate haridusasutuste seas: ankeetide abil koguti andmeid puuetega inimeste õppimisvõimalustest, uuriti koolide pakutavaid tingimusi ning valmisolekut erivajadustega inimeste koolitamiseks. Koondatud ja töödeldud info paigutati THINKi kodulehele, võimalusega sorteerida koole maakonna, eriala või koolide kaupa. Kodulehte uuendatakse tihti ning seal on võimalus esitada tasuta küsimusi.

Aastatel 2011 - 2012 loodi üle-Eestiline teabepäevade võrgustik, mille sihtgrupiks olid kohalike maakondade erivajadustega noored ning töötud, kes viidi kokku nõustajate, koolitajate ning karjäärispetsialistidega. THINKi kontor asub Tallinnas, Toompuiestee 10, kus kaks karjäärinõustajat abiotsijaid igapäevaselt vastu võtavad. Nad vestlevad kliendiga, selgitamaks välja tema tugevaid külgi, teevad kutsesobivusteste, aitavad koostada ametlikke dokumente (CV jms), soovitavad koolitusi, erinevaid abivahendeid, suhtlevad vajadusel ise otse koolitusasutustega, leidmaks inimesele parimat lahendust. Töö kliendiga toimub pikema ajaperioodi vältel.

Puuetega inimeste karjäärinõustamise eripäradest on seni napilt räägitud ja siin on mitmeid komplitseerivaid eripärasid, alates juba nt abiotsija vanusest. Kuna puue on tekkinud sageli mitte lapsepõlves, vaid hilisemas eas, peab keskealine inimene tegema karjääris kannapöörde ning leidma endale uue rakenduse. Karjäärinõustajate ülesanne on aidata kliendil selgusele jõuda, milline uus eriala valida, kus seda õppida saaks, kas koolis on olemas erivajadust arvestavad tingimused ning ega valitud koolil pole vanusepiirangut. Paljud erivajadusega inimesed suudavad edukalt õppida ja töötada.

THINKi karjäärinõustajad on endale võtnud mõnevõrra keerukama ülesande, mis aga tegijaid ei heiduta. Käesoleva aasta suvel ilmus tänu antud projektile raamat “THINK – mitte toetused, vaid õpingud ja töö”.

THINKi koostöö maakondlike karjäärinõustajatega on hea, enamikku iseloomustab elav huvi ning osalemine karjääriõppepäevadel.

SA Innove rahastatud projekt “Puuetega inimestele haridus kättesaadavamaks” veenis tegijaid programmi jätkusuutlikkuses. Eesmärk on edukalt täidetud –  Eestis on välja arendatud toimiv puuetega inimeste karjäärikeskus, mis korraldab edaspidigi karjääriõppekursuseid maakondades ja nõustab erivajadustega inimesi kohapeal, samuti teeb keskus tihedat koostööd õppeasutustega, viib läbi karjäärinõustamisi ning haldab koolitusinfo veebilehekülge. Projektist kasvas välja MTÜga samanimeline erakool, kus loodame hakata peagi korraldama kursusi ning täiendkoolitusi.

 

Artikkel on avaldatud ajakirjas Karjäärituul 2012. aasta sügisel.


Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella