A- A A+

 

Teemad:

Postitatud: 27.08.2012 14:32:17
Kuna THINK on Külliki ja Mella ning teiste aktiivikute eestvedamisel juba igasugu imeasju korda saatnud, oli tagumine aeg vahvatele ideedele täiendust anda. Nii tekkiski mõte hakata erivajadustega inimestele üle Eesti korraldama maakondlikke koolitus- ning karjäärialaseid teabepäevi. Majanduslikult pani projektile õla alla Innove, tänud talle selle eest!

Idee iseenesest on lihtne: enamasti ei oska n.ö harju keskmisele indiviidile suunatud asutused-töökohad-koolid arvestada erivajadusega. Erivajadus pole mitte ainult kaldtee või lifti vajadus ratastoolikale, vaid ka näiteks astmaatiku soov õppida puidutolmu vabas keskkonnas.

Alustasime Kristeliga info kogumisest. Mina tegin valmis ankeedid, mida saata koolidele ja õppeasutustele. Ankeetides uuriti, kas ja kui palju oleksid õppeasutused valmis võtma enda juurde õppima erivajadustega inimesi, mida viimastelt oodatakse ning milliseid tingimusi õppeasutus omakorda neile õpilastele pakub. Seejärel paigutas Mella ankeedid veebikeskkonda ning Kristel saatis laiali. Umbes 300 ankeedist saime vastuseid tagasi 30 ringis. Esmapilgul tundub see tulemus tagasihoidlikuna, kuid harilikku anketeerimisstatistikat vaadeldes on see pigem keskmine. Oli ka eliitkoolide õppealajuhatajaid, kes kirjutasid et nende kool on samuti erivajadustega laste kool, kuna eriline andekus on samuti erivajadus. Miks mitte, mõnes mõttes ongi kõik elusad inimesed erivajadusega...

Seejärel asusime vastuseid analüüsima ning tulemused on kantud siia lehele: http://www.edukas.invainfo.ee/63

Valisime välja koostööaltimad koolid. Nendega loodame arendada koostööd hakatuseks teabepäevadel ning võimalusel ka edaspidi.

Esimene pääsuke pidi lendu tõusma 24.mail 2011.aastal Kuressaares. Otsisime ruumid, lõime kontaktid esinejatega. Koostöö oli algusest peale väga meeldiv ja ametiasutuste ning koolide esindajad meelsasti valmis puudega inimeste jaoks põranda alt välja tulema. Esinema kutsutud spetsialistidega muresid ei tekkinud, küll aga tekitas pisut kõhklusi mõte, kas abivajav rahvas ikka leiab tee meieni. Veedavad ju nii mõnedki meie sihtgrupist oma päevi kodus nelja seina vahel istudes ja nad on vaja sealt kiiremas korras välja saada. Paigutasime reklaami ajalehte, teavitasime erinevaid liikmesühinguid ning vestlesime kohalikega. Suureks abiks oli kohaliku “spiooni” ehk Kristeli olemasolu.

Meeldiva üllatusena kogunes sel kenal päeval huvilisi parasjagu. Pärast THINKi olemuse ja tegevuse tutvustust sai sõna pr. Kairit Lindmäe, Töötukassa esindaja. Temale järgnes Saaremaa Õppekeskuse juhataja, pr. Leonora Kraus, kes jagas infot täiendkoolituste kohta, mainis aga oma loengu lõpus, et ratastooliasukatele on nende juures õppimine problemaatiline, kuna õpperuumid asuvad maja teisel korrusel ja lift puudub. Pärast lõunapausi kõneles pr. Kai Rannastu Kuressaare Ametikoolist, kes põhjalikult ja rohke slaidimaterjali toel tutvustas ametikooli erialasid ning võimalusi. Nüüd oli sõna karjäärinõustamise spetsialistil: pr. Liivi Vahter jagas osalejatega oma teadmisi Eestis suhteliselt uuest alast ja selgitas, mismoodi saab antud valdkonnast lõigata inimesele suurimat kasu. Lõpuks jutustas allakirjutanu isiklikest kogemustest erivajadusega inimese nahas meie haridusmaastikul.

Kokkuvõttes jäi loengutes kõlama soovitus kohandada erivajadusega inimese töö- või õppimiskoht julgelt temale sobivaks, kusjuures siin peab juhtoinas olema ei keegi muu, kui ikka asjaosaline ise. Arutlust tekitas, missugused kohandused tuleks lugeda mõistlikeks ja vajalikeks, ning kuidas selleks rahastust saada. Puudega inimesed sageli ei tea, kust ja kuidas on võimalik abi küsida või ootavad, et keegi teine teeks need toimingud nende eest ära. Paraku ei pruugi kõrvalseisja taibatagi, mis laadi abi ta kolleeg või õpingukaaslane tegelikult vajab.

Pärast koolituspäeva lõppu ei kiirustanud suurem osa inimesi lahkuma. Sätiti end kohvi ning pirukatega rikkalikult kaetud ümarlaua äärde (aitäh, Kessu kohvik!), kus juttu jätkus kauemaks, kogunisti nii kauaks, et korraldajad lõpuks jooksujalu tormama pidid – ikka bussile, mis nad soojalt ja mõnusa rahvaga saarelt tagasi mandriroti-seisusesse pidi tõukama.

Soojad tänud kõigile esinejatele ning osavõtjatele info ning toreda päeva eest!

Kristi Kallaste
MTÜ THINK koolitusjuht


Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella