A- A A+

 

Teemad:

Postitatud: 27.08.2012 14:36:34

2011. aasta halli novembrikuu 8. päeval võis Võru linnas Tamula hotelli ees märgata huvitavat liiklemist: tuldi küll üksikult, küll kambakesi, noored, keskealised ja eakadki. Mõni liikus karkude najal, mõni vuras uhkelt oma sõidukiga, ja mitte ainult treppi, vaid suisa saali sisse. Igaüks tuli kohale nii, nagu temale meeldis ja sobis, ühise asjana kaasas hea tuju ja soe süda. Algas Võrumaa erivajadustega inimestele mõeldud karjääri- ning koolitusalane teabepäev.

Ürituse korraldajaks on meie vana tuttav MTÜ THINK. Ehkki ametlikult asub THINKi peakorter “Toomekal” ehk Tallinnas Eesti PIK majas Toompuiestee 10, oleme püüdnud pealinnakesksust kõigiti vältida ja algusest peale kaasata tegevusse aktiviste kõigist Eestimaa nurkadest. Teatavasti on Euroopa Sotsiaalfondi projekti toel on ühe aasta jooksul (s.o kuni 30.09.2012) käivitatud üle-Eestiline teabepäevade võrgustik, mille sihtgrupiks on kohalike maakondade mitmesuguste erivajadustega noored ja töötud, eesmärgiks neile sobivate täiendkoolituste ning töötamisvõimaluste leidmine. Püüame kodudest välja tuua puudega inimesed ning viia nad kokku nõustajate, koolitajate ning karjäärispetsialistidega, et nad jõuaksid endas selgusele ning oskaksid juba ise edasi liikuda. Oluline on, et inimesed suudaksid leida karjäärialast nõu ning abi ja kasutaksid ära eeskätt oma kodukandis pakutavaid võimalusi. Kuna meie klientidest nii mõnedki on veetnud pikki aastaid kodus või istuvad ratastoolis ning nende liikumine on raskendatud, siis on kõikidele osapooltele kasulik, kui nad saaksid ühe teabepäeva jooksul võimalikult adekvaatse ettekujutuse õpivõimalustest ja tööturu seisust oma kodukohas ning oskaksid ka selle põhjal langetada otsust erialavalikuks või leida oma kvalifikatsiooni tõstmiseks sobivat täiendkoolitust…

Võrumaa karjääripäev oli kolmas ning seal esinenud spetsialistid oma ala tõelised asjatundjad. Töötukassa esindajad, Põlvamaa osakonna juhataja Katri Mandel ning juhtumikorraldaja Ene Simberg tutvustasid kohaletulnutele töölesaamise võimalusi ning jagasid tulusat nõu vastavate tingimuste ning soodustuste osas. Vana-Antsla Kutsehariduskeskusest olid tulnud hüva nõu jagama õpetaja Vally Koorits ning sotsiaalpedagoog ja õpetaja Kristi Pihla. Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpivõimalusi tutvustas psühholoog-nõustaja Elin Tammsalu. Et autojuhtiminegi pole enam erivajadustega inimestele mitte võõras tegevus, selles veenis rahvast edukalt Võrumaa Autokooli arendusjuhist Tauno Klaar. Lõpuks muutus algul loenguteseeriana alanud üritus elavaks aruteluks, inimesed uurisid ja küsisid ning mõtlesid esinejatele aktiivselt kaasa. Tore päev oli kõigil – nii osalejatel, esinejatel kui ka korraldajatel.

Pisut nalja ka:

Töötukassa ametnik teavitab, et töölkäimise ajaks võimaldatakse Töötukassa poolt puudega inimesele puuet kompenseerivaid abivahendeid. Hääl saalist: “Kui Töötukassa mulle töölkäimiseks puujala annetab, kas ma siis töölt lahkudes pean jala tagastama?" Järgnes naerunärve kõditav arutelu teemal, mis Töötukassa inimeste jalgade ning muude ihuliikmetega peale hakkab.

Kohaletulnuid oli üle terve Võrumaa, mõned neist pärit üsna huvitavate nimedega paikadest. Üks Litsmetsas elav auväärne proua kaitses end pealinnast pärit korraldajate naljatamiste eest üpris südikalt: “Meie, võrokesed, oleme vähemalt aus rahvas! Teie, põhjalased, kasutate küll “korralikke” kohanimesid, aga kas te seal põhjas tegelikult ka niisama korralikud olete, kui on teie kohanimed?!”

Kristi Kallaste, MTÜ THINK koolitusjuht
(Artikkel on ilmunud võrokeelsena Uma Lehes, võro keelde tõlkis Koit Kodaras)


Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella