A- A A+

 

Teemad:

Postitatud: 27.08.2012 16:34:31

Elu on näidanud, et kõkudel ehk kõvakuuljatel on imeline komme paljuneda. Täpsemalt ses mõttes, et kus paikneb üks vaegkuulja, seal saab neid õige pea olema mitu. Sama saatus näikse olevat tabanud ka MTÜ THINKi. Algselt Tehnikaülikoolist oma nime ja skeleti saanud seltsing, mis loodud mitmesuguste erivajadustega inimeste kodunt välja kooli ning tööle meelitamise mõttega, on praeguseks kujunenud pooleldi lausa uueks vaegkuuljate ühinguks. Või mismoodi seda siis veel nimetada, kui THINKi tegijate viisikust tervelt kolmel on kõrvas kuuldeaparaat? Loomulikult jätab THINKi kolmiku kuuldeaparaadindus THINKi tegevusele oma jälje ning üritusi korraldades oleme alati katsunud silmas pidada ka kuulmispuudega osalejaid.

THINKi üritustel torkavadki sageli enim silma käsirelvastatud ehk kätega ägedalt vehklevad osalejad – loomulikult on selline käsivõitlus visuaalselt märgatav, kuid teisalt on kuulmislangusega või päris kurte karjääripäevadel tõesti mõnevõrra enam. Ei tahaks nüüd uskuda, et näiteks pimedad või ratastoolikad  kurtidest vähem aktiivsed on, pigem kaldub siin vaekauss ligipääsetavuse versiooni suunas kalduma. On ju kurtidel, erinevalt kahest teisest loetletust, liikumise poolest vaba pääs igale poole. Ja teine  versioon on, et kõvakuuljad hoiavad rohkem kokku ja kuhu läheb üks, sinna hiilib järgi teine ja kolmaski. See on täiesti usutav asi.

Iseenesestmõistetavalt tekib sellises situatsioonis küsimus, kuis on THINKi üritustel lood viipekeeletõlgindusega. Kahjuks siin väga hõisata ei saa. Tõlgisoovist tuleb aegsasti märku anda, isegi rohkem kui nädal varem võivad kõik ajad juba kinni olla. Teiseks tuleb leida vastavale teenusele rahastus, ning maakondlikud sotsiaalhoolekandeosakonnad on siin umbusklikud ja üpris kitsid. Tõlki oleksime vajanud kolmel karjääriõppepäeval, ent saime vaid ühele - Tallinna. Ülejäänud kahel ehk Jõgeva- ja Pärnumaa karjääriõppepäevadel – pidi koolitusjuht ise tõlgiks hakkama. Minu kui kunagise kurdi viipekeel on küll juba üsna roostes, kuna tänu sisekõrvaimplantaadile saan nüüd suulise suhtlemisega hakkama, kuid eks vanad oskused selleks olegi, et neid taas meelde tuletada! Iga oskus ja iga keel on rikkus.


Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella