A- A A+

 

Prindi

Käsitööga tegelevate erivajadustega inimeste organisatsioonide koostöövõrgustiku loomine

Projekti eesmärk on koondada organisatsioonid, kelle tegevuseks on puudega inimeste poolt valmistatud käsitööesemete tootmine, turustamine ja allhanketööde tegemine.

Projekti raames luuakse võrgustik organisatsioonidest, mis tegelevad puuetega inimeste käsitöö valmistamise, turustamise ja allhanketöödega. Projekti raames koostatakse põhjalik ülevaade Eesti organisatsioonidest, kes selle valdkonnaga tegelevad ning selle põhjal valmib koostöös partnerite ja ekspertidega ühine turunduskontseptsioon. Sõlmitakse koostöökokkulepped 20-50 avaliku, äri- ja kolmanda sektori organisatsioonidega. Koostööpartneritega töötatakse välja ühiseid disainilahendusi, jagatakse tellimusi, koolitatakse üksteist uute toodete valmistamiseks, viiakse läbi mitu ümarlauda ja koosolekut. Üheskoos korraldatakse mitu müügi- ja sotsiaalkampaaniat. Projekti tulemusena on organisatsioonide ja puudega käsitöömeistrite majanduslik suutlikkus kasvanud ning üldine teadlikkus puudega inimeste poolt valmistatud käsitöö väärtusest on tõusnud.

Projekti partnerid:

  • Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik MTÜ
  • Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus
  • Töökeskus Juks
  • MTÜ Hingerahu
  • Sotsiaalministeerium

Kõik huvilised, kes tegelevad puudega inimeste valmistatud käsitööga ja on huvitatud koostöövõrgustikuga liitumisest, võtke ühendust alljärgnevatel kontaktidel:

tel 53 478 422

e-mail: kylliki@think.ee

Projekt viiakse ellu 01.09.2015 – 31.12.2016.

Projekti kogumaksumus on 16 391,20, millest Küsk toetab 14 751,20 euroga.

Projekti rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella