A- A A+

 

Prindi

Projekt „Stipendium kodanikuühiskonna Tegijatele“

MTÜ THINK Eesti esitas 2012. aastal Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile projekti „Stipendium kodanikuühiskonna Tegijatele“. Projekti kogumaksumus on 4885,28  eurot.

Projekti eesmärk oli koostada annetuste kogumise rakenduskava ning selle põhjal käivitada organisatsioonis regulaarne annetuste kogumine kodanikuühiskonda edendavate puudega inimeste tunnustamiseks.

Alleesmärkideks on :

  1. Annetuste kaudu toetada kodanikuühiskonna hüvanguks tegutsevaid puuetega inimesi, kes on oma tegevusega oluliselt suutnud parendada piirkonna või sihtgrupi olukorda .
  2. Teadvustada ühiskonnale puuetega inimeste olukorda, tuues eeskujuks silmapaistvate saavutustega inimesi, kes hoolimata oma puudest on suutnud edendada kodanikuühiskonda
  3. Leida organisatsioonile püsiannetajaid

 

Projekti tegevusteks on annetuste rakenduskava väljatöötamine, kinnitamine ja käivitamine. Projekti raames luuakse annetuskeskkond veebis, komplekteeritakse meeskond, annetuste jagamise komisjon, teavitatakse meediakanalite kaudu projekti tegevustest ning käivitatakse ka esimene annetuskampaania.

Projekti sihtgrupiks on puuetega inimesed, kes on kodanikuühiskonna edendamisel andnud märkimisväärse panuse, olles piirkondliku või sihtgrupi huvide kaitsmisel olnud aastaid tulemuslik ning teistele eeskujuks. Kaudseks sihtgrupiks on kogu ühiskond, kelleni jõuab informatsioon puuetega inimestest, kes on oma saavutustega teistele eeskujuks ning keda pole siiani vääriliselt tunnustatud.

Projekti tulemusena on loodud annetuste käivitamiseks rakenduskava ja vastav keskkond. Sõlmitud on koostöökokkulepped pankade ja telefonioperaatorfirmadega ning võimalike sponsororganisatsioonidega. Loodud on komisjon annetuste kasutamiseks ja stipendiumide määramiseks. Käivitatud on annetuste kogumine.

Projekti tulemusena on edaspidi igal aastal vähemalt ühele inimesele tagatud rahaline toetus- stipendium, millega tunnustatakse puudega inimese ennastsalgavat käitumist teiste aitamisel ja kodanukuühiskonna edendamisel. Võimaluse korral (sõltuvalt finantsseisundist) määratakse stipendiumid ka mitmele inimesele ühel aastal. Paraneb oluliselt ka organisatsiooni tegevusvõimekus, kuna annetuste kaudu pööratakse senisest rohkem tähelepanu meie praegusele tegevusele. Sihtgrupi olukord muutub paremaks, kuna stipendiaatide rahaline seisund on senisest positiivsem ning see motiveerib ühtlasi lisaks stipendiumi saajat ka teisi kandideerima ja rohkem panustama. Kodanikuühiskond, eriti puuetega inimeste organisatsioonide olukord paraneb, sest tegijaid tunnustatakse senisest enam.

Projekti tegevused:

 

  • Juuni - Projekti rakenduskava meeskonna komplekteerimine
  • Juuli-august - Projekti meeskonna koosolekud rakenduskava väljatöötamiseks
  • September-oktoober - Rakenduskava tutvustamine organisatsiooni liikmetele, rakenduskava täiendamine
  • November- detsember - Annetuskeskkonna loomine, kooskõlastamised, meediakontaktide loomine.
  • Jaanuar-veebruar - Annetuskeskkonna käivitamine, annetuste kogumine, komisjoni loomine
  • Märts - Projekti aruande koostamine, püsiannetajate leidmine

 

Projekti rahastab  Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella