A- A A+

 

KäpikKäpiku küsitlus

Käesolevaga palume vastata teil küsimustikule. Küsimustiku eesmärk on kaardistada võimalikult hästi need organisatsioonid ja eraisikud, kes tegelevad puuetega inimeste käsitöö ja allhanketöödega.

Viide küsitluse juurde.
Koopiakaitstud © 2007-2018 Mella