A- A A+

 

Prindi
Projekti tegevuste ülevaade

Võrgustikuga on liitunud 22 organisatsiooni ja mitu eraisikut, kes on huvitatud ühistegevusest.

Käsitööga tegelevate organisatsioonide ja eraisikute kaardistamiseks kasutati küsitlust http://www.kapik.ee/kapiku-kusitlus/, mille panid kokku võrgustikupartnerid koos ekspertidega. Küsitlus otsustati jätta avatuks tähtajatult, sest selle abil on võimalik saada infot jooksvalt ka nende organisatsioonide kohta, keda esialgse ajakava vältel ei ole õnnestunud üles leida.

Küsitluse vahekokkuvõte ja raport on siin: http://sev.ee/wp-content/uploads/2016/08/Erivajadustega-inimeste-k%C3%A4sit%C3%B6%C3%B6keskuste-uuring.pdf

 

2015

25.septembril toimus koosolek Eesti Puuetega Inimeste Koja majas, kus anti ülevaade projekti tegevustest ja hetkeseisust. Partnerid täpsustasid ülesandeid, jagati infot ürituste ja hangete kohta. Loodi partnerite e-maili list, Facebooki leht ja kinnine grupp. Otsustati minna ühiselt Astangu laadale, et sealvõrgustiku kohta rohkem infot levitada.

28.novembril toimus partnerite ühiskülastus tugikeskusesse Juks.

6.novembril toimus partnerite koosolek Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuses. Jagati esimest ühistellimust- Välisministeeriumi töötajate laste jõulupeoks oli vaja mänguasju ja piparkooke.

Toimus võrgustiku nimekonkurss. Otsustati nimetada see KÄPIK-uks, mis tuleneb lühendist Käsitöö Puudega Inimestelt.

2015 aasta detsembris osaleti 2 nädalat Rotermanni jõuluturul, müüdi võrgustiku liikmete tooteid.

10.detsembril osalesid võrgustiku liikmed Astangu jõululaadal.

Otsustati luua võrgustikule ka koduleht www.kapik.ee

2016

10.veebruaril toimus KÄPIKu koosolek tugikeskuses Juks.

Sõbrapäeva paiku käidi müümas Kristiine keskuses ja Norde Centrumis.

11.märtsil toimus kohtumine disaineritega Eesti Kunstiakadeemias. Otsustati, et 2017 aasta kevadsemestril tehakse Käpiku võrgustiku ja disaini magistriõppe tudengitega ühisprojekt, luuakse uued tooted erivajadustega inimeste jaoks. 

21.aprillil toimus osalejate kohtumine Tallinna Vaimse Tervise Keskuses.

11.juunil osalesid võrgustiku liikmed käsitöölaadal festivalil "Puude taga on inimene".

8.septembril toimus võrgustiku partneri ja liikme MTÜ Hingerahu külastus Pärnus. Viidi läbi uue MTÜ loomise koosolek.

01.novembril toimus tootesiltide meisterdamise koolitus käsitöösalongis Teeme Teistmoodi Tallinnas.

28.novembril toimus Facebooki turunduse koolitus Tallinnas, mis viidi läbi OÜ Collectiv poolt.

16.oktoobril toimus tootefoto koolitus Astangu KRK-s. Koolitaja Veronika J.Osawe.

Toimus MTÜ loomine, mille nimeks sai MTÜ Eesti erivajadustega inimeste käsitöövõrgustik.

6.detsembril osalesid võrgustiku liikmed Tallinna Puuetega Inimeste Kojas jõululaadal.

10.detsembril osalesid võrgustiku liikmed Astangu jõululaadal.

19.detsembril osalesid võrgustiku liikmed Sotsiaalministeeriumis  jõululaadal.

 

Edasine tegevuskava

  1. Moodustatud on Mittetulundusühing Eesti erivajadustega inimeste käsitöö võrgustik, mille juhatuse liikmed on Indrek Linnuste ja Eda Mirk (Pärnust). Ühe projekti oleme juba ka esitanud Hasartmängumaksu Nõukogule, paraku esimesel korral rahastust ei saanud. Proovime osaleda järgmistes projektitaotlusvoorudes.

    Kõik Käpiku liikmed on oodatud astuma uue MTÜ liikmeks, nii eraisikud kui ka juriidilised isikud. Lisaks ametlikule võrgustikule toimub ka mitteformaalne võrgustikutegevus ehk praegused partnerid jätkavad senist infovahetust ja koostööd, korraldatakse kokkusaamisi ja külaskäike, ühismüüke ja allhankeid, tehakse koostööd avaliku, äri- ja kolmanda sektori organisatsioonidega. Suvel võrgustiku liikmete ühismüük Pärnus, talvel Astangul.

  2. Koostöö Eesti Kunstiakadeemiaga (EKA). 26.jaanuaril toimus kohtumine kell 10- 12.30 EKA tudengitega Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuses. 3.veebruaril olid tudengid Pärnus, Solve et Coagula keskuses. Tudengid disainivad erivajadustega inimeste jaoks sobivad tooted, mida nad saavad müügi eesmärgil tootma asuda.

  3. Kodulehele www.kapik.ee ja Facebooki koondame võrgustiku infot.
Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella