A- A A+

 

Prindi

Rahvusvahelise Nordplusi projekti “LET`s SIGN” kohtumine Vilniuses.

Rahvusvahelise Nordplusi projekti “LET`s SIGN” kohtumine Vilniuses.Tänapäeval, globaliseerumise ajastul, on rahvusvaheline koostöö muutunud väga lihtsaks ja populaarseks igas eluvaldkonnas. See aitab jagada ja levitada riikidevahelisi saavutusi ning kiirendab vähemarenenud piirkondade arengut. Eriti oluline on rahvusvaheline koostöö Ida-Euroopas ja endise Nõukogude Liidu riikides. Skandinaavia riikide valitsused on seda mõistnud ning on loonud Nordplus fondi, mis rahastab rahvusvahelisi koostööprojekte.

18. ja 19.oktoobril 2017 korraldas Leedu Viipekeele Instituut (Surdologijos centras) Nordplusi projekti “Kaasaegse viipekeele õpetamise metoodika loomine” ehk "LET’S SIGN"" raames esimese kohtumise.  Vilniuse kohtumine kestis 2 päeva ning andis osalejatele võimaluse üksteist tundma õppida ning tutvuda projektis osalevate riikide kurtide ja viipekeelse hariduse olukorraga. 

Kohtumisel osalesid Rootsist Anna Hein (Södertörns folkhögskola), Helena Sikh (Fellingsbro folkhögskola), Lätist Inese Immure ja Dana Kalpiņa (Latvijas Nedzirdīgo savienība) , Soomest Outi Kaarina Ahonen  (Humak University of Applied Sciences), Eestist Kristi Kallaste ja Andreas Haas (THINK EESTI), Leedust Ieva Pečiūlytė-Silaeva ja Arūnas Bražinskas (Leedu Surdologijos centras ning Edita Trečiokienė (The Education Exchanges Support Foundation).  Projekti koordinaator on Leedu Surdologijos centras, kes leidis partnered tänu APALE platvormile.

Koosolekul osalejad tutvustasid oma organisatsiooni ning hetkeolukorda oma riigi viipekeele õpetamisel. Oma ettekannetes keskendusid osalejad õppeprotsessi  korraldamisele, õppekavade, metoodikate ja õppematerjalide kasutamisele. Suurem osa arutelust oli pühendatud iga riigi vajadustele ja juhistele, kuidas parandada viipekeele õpetamist.

Kohtumise põhieesmärk oli arutleda ja planeerida partnerite vahelist koostööd projekti “LET’S SIGN” raames. Pärast kõikide arvamuste kuulamist, kirjeldades vajadusi ja võimalusi, otsustati korraldada viipekeele õpetajatele mõeldud programm. Järgmine kohtumine toimub 2018 aasta sügisel, Soome Humaki rakenduskõrgkoolis. Viipekeele õpetamise programm luuakse koostöös projektis osalevate riikidega ja seda koordineerib vanemlektor Outi Kaarina Ahonen. Programm keskendub viipekeele õpetamisele kuuljatele inimestele, nii praktilisele küljele kui ka õppematerjalide kasutamisele. See hõlmab seminare, töötubasid, avatud loenguid ja võrgustike loomist. Pärast kohtumist tutvustavad osalejad iga riigi viipekeele õpetajate kogukondi.

Kuna Vilniuses oli rahvusvaheline kohtumine, siis see oli ka mitmekeelne. Osalejad suhtlesid rahvusvahelises viipekeeles, leedu viipekeeles, leedu ja inglise keeles. Kohtumine oli väga põnev ja õpetlik ning andis teavet selles osas, mida järgmisel korral saaks paremini korraldada.

Rahvusvahelise Nordplusi projekti “LET`s SIGN” kohtumine Vilniuses.
Rahvusvahelise Nordplusi projekti “LET`s SIGN” kohtumine Vilniuses.
Rahvusvahelise Nordplusi projekti “LET`s SIGN” kohtumine Vilniuses.
Rahvusvahelise Nordplusi projekti “LET`s SIGN” kohtumine Vilniuses.
Rahvusvahelise Nordplusi projekti “LET`s SIGN” kohtumine Vilniuses.
Rahvusvahelise Nordplusi projekti “LET`s SIGN” kohtumine Vilniuses.
Rahvusvahelise Nordplusi projekti “LET`s SIGN” kohtumine Vilniuses.
Rahvusvahelise Nordplusi projekti “LET`s SIGN” kohtumine Vilniuses.
Rahvusvahelise Nordplusi projekti “LET`s SIGN” kohtumine Vilniuses.

Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella