A- A A+

 

Prindi

REHABILITATSIOONIPROGRAMM „PRAKTIKALT TÖÖLE“

Programmi „Praktikalt tööle“ eesmärgiks on pakkuda osalejatele võimalust harjutada ja
arendada oma eelnevalt omandatud tööoskusi ning säilitada motivatsiooni, et sobiva töökoha
leidmisel koheselt tööle asuda.

Osalema on oodatud tööealised erivajadusega inimesed, kes omavad tööks vajalikke oskusi
ning tahet end arendada, sooritada praktika ja asuda sobiva töökoha korral tööle. Osalejaga
sõlmitakse kokkulepe, kus on kirjas õigused ja kohustused, tööülesanded, tööaeg ja muud
tegevused. Osalejale on tagatud juhendamine.

Tööhõivespetsialist leiab koostöös osalejaga esmalt sobiva praktikakoha. Praktika toimub nii
Astangu keskuses kui ka ettevõttes. Praktikat saab teha näiteks järgmistes valdkondades:
abikokatöö; pagaritöö; puidutöö; käsitöö; koristustöö; kinnisvarahooldus.

Töökoha leidmisel ja tööle rakendumisel toetavad programmis osalejat tööhõive- ja
rehabilitatsioonispetsialistid. Töö toimub individuaalsete ja grupi nõustamistena, samuti
meeskonnatööna.

Programmi kestvuseks ühele osalejale on 6 kuud.

Kandidaadil tuleb täita sooviavaldus/ankeet; saata või tuua koos soovitud dokumentidega
keskusesse. Seejärel kutsutakse kandidaat vestlusele, vajadusel ka töökatsele.

Otsuse programmis osalemise kohta teeb keskuse meeskond kahe nädala jooksul peale
töömotivatsiooni ja –oskuste hindamist.

Programmi saab kandideerida kuni 31.12.2012.
Praktika ajal tehtud töö eest tasu ei saa.
Praktika ajal keskuses pakume tasuta lõunasööki.
Transport on osaleja enda kulul.
Õpilaskodus majutumise võimalus on ainult vabade kohtade olemasolul. Õpilaskodu
majutustasu on 47.50€/kuus.
Programmi kandideerimiseks vajalik avaldus ja ankeet kodulehel www.astangu.ee

Lisainfo telefonil 6877 231, Melita Jürgens.

Programmi“ Praktikalt tööle“ tegevused viiakse läbi raamprogrammi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed
2010-2013“ alapunkti 3.2 „Töölesaamist toetavate rehabilitatsiooniprogrammide pakkumine 2012-2013“ raames.
Tegevust rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella