A- A A+

 

Prindi
KURSUSE ÕPPEKAVA
THINK KOOLITUSKESKUS
NIMI Eesti õigekirja põhitõed ja keelealaste abimaterjalide kasutamine
AEG JA MAHT 2014. aasta algus; kestus 6 tundi (1 päev)
LÜHIKIRJELDUS Kursus on mõeldud eesti keelt emakeelena rääkivatele täiskasvanutele. Sihtgrupiks on eelkõige erivajadusega isikud, kes lõpetanud kooli juba aastaid tagasi ning soovivad emakeelealaseid teadmisi täiendada ning kaasajastada. Koolituse eesmärgiks on viia õppurid kurssi tänapäevaste keelereeglitega, samuti lihvida eesti keele õigekirja reeglite tundmist. Oluline on ametlike dokumentide (avaldused, CV jts) korrektse täitmise oskus. Samuti on kasulik saada infot uuemate muudatuste kohta, mis võeti Emakeele Seltsi keeletoimkonnas vastu 11.juunil 2012. a.
ÕPIVÄLJUNDID Kursuse läbinu…
  oskab iseseisvalt täita ametlikke dokumente (avaldus, CV jt)
  on teadlik uusimatest muudatustest, mis võeti Emakeele Seltsi keeletoimkonnas vastu 11.juunil 2012.a. ning oskab neid ka rakendada.
  oskab paremini toime tulla kirjalikul tööotsimisel ning oskab sel teemal suhelda kirjavahetuse teel.
  tunneb meilisuhtluse väljenduslaadi ja oskab kirjutada viisakalt ning sobivate algus- ja lõpuvormelitega
  oskab kasutada abimaterjale nii veebis kui paberkandjal
  püüab vältida kirjades kantseliiti ning pikki lohisevaid lauseühendeid
  on huvitatud kirjutama selliselt, et adressaat temast võimalikult üheselt aru saaks
  on huvitatud oma kirjaliku väljendusoskuse pidevast arendamisest ka iseseisvalt.
HINDAMISVIIS Test
KOOLITAJA Reili Argus, Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi direktor ja eesti keele professor
NÕUDED OSALEMISEKS ÕPPETÖÖS Nõuded puuduvad
NÕUDED TUNNISTUSE / TÕENDI SAAMISEKS Tõendi saamiseks on vajalik osaleda õppepäeval.
LISA- INFORMATSIOON Koolitusel kasutatakse piisaval hulgal audiovisuaalset materjali, õpitu paremaks kinnistamiseks on harjutustik. Kursus toimub ratastooliga ligipääsetavas paigas. Samuti on arvestatud õppurite võimalike erivajadustega: kuulmis- või nägemispuudega õppuritele võimaldatakse õpetatava materjali kättesaadavus vajadusel neile sobival kujul.
KOOLITUSLUBA 6817HTM
Õppekava kinnitatud Juhataja: Kristi Kallaste                                                Õpetaja: Reili Argus
Kontakt Kristi@think.ee; Tel. 5347 8422 (Külliki Bode)
Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella