A- A A+

 

Prindi
KURSUSE ÕPPEKAVA
THINK KOOLITUSKESKUS
NIMI Ajajuhtimise koolitus
AEG JA MAHT 2014. a kevadsemester, 8 tundi (1 päev)
LÜHIKIRJELDUS Ajajuhtimise koolitus on suunatud inimestele, kellel tuleb igapäevaselt teha otsuseid oma aja parema kasutamise suhtes. Nii neile, keda iseloomustab pidev kiirustamine ja palju ülesandeid, kui ka neile, kes kalduvad venitama ja kõike edasi lükkama. Kursus õpetab erivajadustega inimesi tõhusamalt keskenduma tööle või õpingutele ning oma aega paremini tulemuste heaks planeerima.
ÕPIVÄLJUNDID Koolitusel vaadeldakse aega mitte piirangu, vaid võimalusena elus. Uurime seda läbi oma rollide ja nn suure eluplaani. Lisaks tehakse tutvust üle 12 ajajuhtimise meetodiga, millest osalejad saavad valida endale kasutamiseks sobivaimad ja kohapeal leiutada ise uusi. Koolituse läbinu suudab mõista aja tähtsust, on saanud teadlikuks ajaraiskajatest ning oskab koostada enda jaoks tervistavama ajaplaani. Tänu sellele kõigele on tal võimalik saavutada paremaid tulemusi nii töökohal kui ka õpingutes ning olla erivajadusest hoolimata hinnatud kolleeg või kaaslane.
HINDAMISVIIS Osalemine õppepäeval.
KOOLITAJA Tiina Saar, lektor
NÕUDED OSALEMISEKS ÕPPETÖÖS Nõudeid ei ole.
NÕUDED TUNNISTUSE / TÕENDI SAAMISEKS Osalemine õppetööl ja rühmaaruteludes ning praktiliste harjutuste sooritamine.
LISA- INFORMATSIOON Loeng on interaktiivne. See koosneb suures osas loovatest harjutustest ja grupitööst.
KOOLITUSLUBA 6817HTM
Õppekava kinnitatud Juhataja: Kristi Kallaste                                                      Õpetaja: Tiina Saar
Kontakt Kristi@think.ee; Tel. 5347 8422
Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella