A- A A+

 

Prindi

-

 2013. aasta 12.veebruar on üks neist päevadest, mis läheb THINKi ajalukku. THINK koolituskeskus sai lõpuks tuule tiibadesse - algas viipekeele kursus.

Viipekeeleõpetaja Maret Õun on kurtusest hoolimata oma ala täielik proff ning haaras viie kuulja inimese ette sattudes kohe vilunult ohjad. Kohati meenutas tund draamaringi. Õhkkond oli hubane ja lõbus. Noor naine, kes esimesse tundi oma ema abistama oli tulnud ning vabakuulajana osales,
soovis juba järgmisel päeval enda lisamist kursuse täieõiguslike liikmete nimekirja.

THINKi koolituskeskuse teeb eriliseks asjaolu, et oleme heal meelel valmis arvestama kõigi oma osalejate erinevustega ja püüame igaühele leida sobiva õpingutempo ning võimalused. Kusjuures väljend "sobiv" ei pruugi tähendada kaugeltki mitte hinnaalandust või muidu madalama kvaliteediga õpet. Ka puuetega inimestel on õigus haridusele ja enesetäiendamisele, kuid pahatihti teatatakse nt keeleõppest huvitatud täiskasvanud vaegkuuljale: Meie keeltekoolis pole teiesuguste jaoks võimalusi ega pole meil spetsiaalselt koolitatud personali  minge kuskile mujale!  Vahel ei öelda nii küll lausa otsesõnu, küll aga väljendatakse suhtumisega seda selgemalt. Tavapärane reageering on aga lihtsalt ükskõiksus no eks sa käi siis pealegi kui raha maksad, aga vaata ise, kuidas hakkama saad!

Ometi on just erivajadustega inimestel ühiskonnas nimelt vaja enam õppida ja end arendada, kompenseerimaks oma puudest tingitud takistusi sellevõrra parema hariduse ning teadmistega-oskustega. Me ei oota, et n.ö terved meie elu eest otsustaksid ega oota neilt, käsi pikal, kingitusi või tasuta lõunaid. Meie teeme ise. Ja teeme kvaliteetselt. Meil pole liinitöö, vaid iga inimene on tähtis. THINKi motoks on mitte toetused, vaid õpingud ja töö. Seda me järgida üritamegi.

Iga algus on raske. Algus on tehtud. Jätkame! Soome keele algajate grupis on meil veel mõned vabad kohad registreeruge! Kevade poole on tulekul ka mitu põnevat ühepäevast koolitust...

Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella