A- A A+

 


Uudised

Let`s Sign projekti lõpuseminar.

Let`s Sign projekti lõpuseminar.

24.- 27. oktoobril toimus Helsingis, sealses Valges majas rahvusvahelise projekti Let`s Sign projekti lõpuseminar. Projektis osalesid Eesti, Soome, Läti ja Leedu viipekeele õpetajad. Eestit esindasid Jari Pärgma, Riina Kuusk, Aire Murd ja Jaan-Raul Ojastu.

... loe edasi

Viipekeeleõpe algajatele Tallinnas!

Anname teada, et komplekteerime uut algajate rühma. Soojalt oodatud on kõik huvilised. Mingeid eelnevaid teadmisi viipekeelest või kurtidest ei eeldata. Tunnid toimuvad Tallinna kesklinnas, Toompuiestee 10 (Eesti Puuetega Inimeste Koja maja). Saame kokku kord nädalas (nädalapäev täpsustamisel) õhtuti kl 17.30-19.00 (kokkuleppel õpilaste ja õpetajatega saab kellaaega vajadusel ka pisut siia-sinna nihutada).

Maht: 40 ak. tundi (s.o 20 kokkusaamist).
Hind: 249 eurot.
Lähemalt loe MTÜ THINK poolt korraldatavate viipekeelekursuste kohta siinselt kodulehelt "Koolituste" alt!
Põnevate kohtumisteni viipekeeletunnis!

EESTI VIIPEKEEL A2 (ALGTASEMELE)

10. september 2018 – 21. jaanuar 2019

Esmaspäeviti kell 17.15–18.45

Toimumiskoht: TÜ haridusteaduste instituut (Salme 1a)

Maht: 4 EAP, st 40 tundi auditoorset tööd

... loe edasi

Eesti viipekeel A1 (algtasemelE)

11. september 20. november 2018

Teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.1518.45

Toimumiskoht: TÜ haridusteaduste instituut (Salme 1a)

... loe edasi

THINK Eesti andis üle 2017. a stipendiumi tublile purjetajale.

16. jaanuaril 2018 andis THINK Eesti välja järjekordse stipendiumi kodanikuühiskonnas suuri tegusi teinud tublile inimesele. Stipendiumi pälvis Külli Haav, kes on käivitanud parapurjetamise pilootprojekti "Erilised Purjetajad" koostöös Noblessneri jahtklubi purjetamiskooli.

... loe edasi

THINK Eesti stipendium 2017

Kõigepealt suur tänu neile vapratele, kes esitasid kas enda või oma võitluskaaslase kandidatuuri THINK Eesti stipendiumi saamiseks!

Seekord oli meile laekunud viis taotlust. Muidugi mõista ei näita see, nagu ei leiduks Eestimaal rohkem hakkajat puuderahvast. Raudselt on neid veel, ja mitte vähe – lihtsalt enamus on kas teenimatult tagasihoidlikud või lihtsalt ei teagi niisuguse toreda võimaluse olemasolust.

Komisjoni liikmed olid seekord Mari-Ann Kelam, Monika Haukanõmm, Tiia Sihver, Indrek Linnuste ja Meelis Luks. Pärast pikka vaagimist viie imetlusväärse kandidaadi vahel otsustas komisjon väljastada stipendiumi ühele inimesele suuruses 1000 €. Stipendiumi pälvis Külli Haav.

... loe edasi

Rahvusvahelise Nordplusi projekti “LET`s SIGN” kohtumine Vilniuses.

Rahvusvahelise Nordplusi projekti “LET`s SIGN” kohtumine Vilniuses.Tänapäeval, globaliseerumise ajastul, on rahvusvaheline koostöö muutunud väga lihtsaks ja populaarseks igas eluvaldkonnas. See aitab jagada ja levitada riikidevahelisi saavutusi ning kiirendab vähemarenenud piirkondade arengut. Eriti oluline on rahvusvaheline koostöö Ida-Euroopas ja endise Nõukogude Liidu riikides. Skandinaavia riikide valitsused on seda mõistnud ning on loonud Nordplus fondi, mis rahastab rahvusvahelisi koostööprojekte.

... loe edasi

THINK Eesti ootab headelt inimestelt annetusi, et tunnustada tublisid erivajadusega inimesi stipendiumiga
THINK Eesti stipendium

Öeldakse, et inimesi ei hinnata selle järgi, mida nad on ühiskonnalt saanud, vaid selle järgi, mida nad on andnud.

... loe edasi

Viiped

Viipekeel algajatele

Kas oled kurdi inimese lähedane või on Sinu sõber kuulmispuudega? Ehk töötad asutuses, kus tuleb ette suhtlemist kurtidega või eeldab Sinu töö suhtlemist distantsilt silmside abil? Või äkki soovid omandada hoopis uut keelt ning õppida tundma ülipõnevat ja omapärast kurtide inimeste kultuuri ja maailma?

Kui jah, siis oled oodatud õppima viipekeelt!

... loe edasi

14. juunil toimus THINK Eesti MTÜ seminar TTÜ-s ja IT-Kolledžis
 THINK Eesti üldkoosolek, TTÜ sensorlabori ja IT- Kolledzi külastus

Samas toimus ka THINK Eesti üldkoosolek. Arutati organitsatsioonis toimunut, sepitseti tuleviku plaane, võeti majandusaasta aruanne vastu.

Järgnevalt tutvustas dr Tanel Alumäe TTÜ keeletehnoloogia laborist kõnetuvastussüsteemi arenguid. Näitas reaalajas, kuidas arvuti muudab inimkõnet loetavaks tekstiks.

Kõnesalvestuse transkribeerimise veebiteenus asub aadressil http://bark.phon.ioc.ee/webtrans/ Seal on võimalik igal soovijal oma salvestatud kõnet tekstiks lasta teha. Salvestatud raadiosaateid võib lugeda siit: http://bark.phon.ioc.ee/tsab/p/index

... loe edasi

Serveriprobleemid

Seoses sellega, et meie server hakkas streikima, kolisime oma veebilehe teise aeglasemasse serverisse. Hetkel ei tööta ka e-pood ning videod ei toimi.veebilehel.

Palume mõistvat suhtumist.

Mella


Sisemise Tarkuse Festival
MTÜ THINK Eesti poolt suured tänud Sisemise Tarkuse Festivali korraldajatele väga meeldiva koostöö eest!

... loe edasi

KäpikMTÜ THINK Eesti eestvedamisel on loodud erivajadustega inimeste käsitöövõrgustik “Käpik“. 13. veebruaril oli meie müügilett andekate käsitöömeistrite toodanguga Kristiine keskuses ja 14. veebruaril Norde Centrumis.

Täname Kristiine Keskust ja Norde Centrumit  erivajadustega inimeste heaks  vastutulelikkuse   ning  abi eest!

Täname ka kõiki käsitöö ja õnneloosi ostjaid!


KäpikKäpiku küsitlus

Käesolevaga palume vastata teil küsimustikule. Küsimustiku eesmärk on kaardistada võimalikult hästi need organisatsioonid ja eraisikud, kes tegelevad puuetega inimeste käsitöö ja allhanketöödega.

Viide küsitluse juurde.

Jõuluvana ja laste tänu toredate käsitöökinkide üle, mille valmistasid THINKi, Astangu ja Juksi erivajadustega inimesed.


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi töötajad on korraldanud juba mitu aastat  oma töökohas (Harju tn 11) väikest asutusesisest sügislaata, mille käigus on kogutud annetusi heategevuseks.

30.10.2015 toimunud üritusel kogunes annetuseks kokku 153,90€ , selle summaga toetati projekti MTÜ THINK Eesti stipendium silmapaistvale puudega vabatahtlikule.  http://www.think.ee/anneta

Suured tänud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi töötajatele heateo  eest!


Projekt: Käsitööga tegelevate erivajadustega inimeste organisatsioonide koostöövõrgustiku loomine

Projekti eesmärk on koondada organisatsioonid, kelle tegevuseks on puudega inimeste poolt valmistatud käsitööesemete tootmine, turustamine ja allhanketööde tegemine.

Projekti raames luuakse võrgustik organisatsioonidest, mis tegelevad puuetega inimeste käsitöö valmistamise, turustamise ja allhanketöödega. Projekti raames koostatakse põhjalik ülevaade Eesti organisatsioonidest, kes selle valdkonnaga tegelevad ning selle põhjal valmib koostöös partnerite ja ekspertidega ühine turunduskontseptsioon. Sõlmitakse koostöökokkulepped 20-50 avaliku, äri- ja kolmanda sektori organisatsioonidega. Koostööpartneritega töötatakse välja ühiseid disainilahendusi, jagatakse tellimusi, koolitatakse üksteist uute toodete valmistamiseks, viiakse läbi mitu ümarlauda ja koosolekut. Üheskoos korraldatakse mitu müügi- ja sotsiaalkampaaniat. Projekti tulemusena on organisatsioonide ja puudega käsitöömeistrite majanduslik suutlikkus kasvanud ning üldine teadlikkus puudega inimeste poolt valmistatud käsitöö väärtusest on tõusnud.

... loe edasi

PehmikudMTÜ Puude Taga On Inimene kuulutab välja ideekonkursi 2016. aasta kogupere suurfestivaliks

MTÜ Puude Taga On Inimene lõid ettevõtlikud eestimaalased, kelle missiooniks on ühiskondliku suhtluslõhe vähendamine puudeta ja puudega inimeste vahel. MTÜ loojateks on ühendused ning kodanikud, kes andsid oma panuse 2013 aastal Tallinna Lauluväljakul toimunud koguperefestivalile „Puude taga on inimene“. Selle ettevõtmisega tõestati, et puudega inimesed on võimekad ja iseseisvad, saades hakkama paljuga, sealhulgas nii sündmuse kaaskorraldaja kui ka artistina laval. Uue festivaliga tegime kummarduse kõigile omal alal andekatele inimestele – tulemus oli positiivne ja meeldejääv kõigile.

... loe edasi

Tallinna Merepäevad kutsuvad kuulmispuudega lapsi „kuulama" Olav Ehala muusikat

Tallinna Merepäevad 2014_viipekeelIga-aastasel koguperepeol panevad korraldajad suurt rõhku ka tihedale lasteprogrammile ning avatud on lausa kaks lasteala.

Et pakkuda koostöös MTÜ-ga Puude Taga On Inimene elamust ka kuulmispuudega lastele ja nende vanematele, on Tallinna Merepäevad appi kutsunud viipekeeletõlgid, kes vahendavad Olav Ehala filmimuusika koguperekontserti „Arabella ja sõbrad", mis toimub pühapäeval 19. juulil kell 12.00 Vanasadamas. See on ainulaadne võimalus, kuidas kuulmispuudega lapsed saavad samuti „kuulata" Tanja Mihhailova, Priit Volmeri, Maria Soometsa jt kauneid esitlusi.

... loe edasi

Rahvusvahelise projekti "L@just" lõpuüritus Türgi pealinnas Ankaras

Film THINK Eesti lõbusast reisist Türki, mis oli seotud ühe koolituse väljatöötamisega. Mõeldud puudega inimestele, kes soovivad töötada telefoni ja arvutiga, nt kõnekeskustes või nõustamiskeskustes.

... loe edasi

Töötukassa ootab kandideerima juhtumikorraldaja töökohale.

Eesti Töötukassa on avalik-õiguslik juriidiline isik. Nõustame sobiva töö ja töötaja leidmisel, maksame hüvitisi ja toetusi ning osutame tööturuteenuseid. Töövõimereformi jõustudes osutame 2016. aasta jaanuarist vähenenud töövõimega inimeste töötamist toetavaid teenuseid. Alates juulist hindame töövõimet ning maksame töövõimetoetust. Soovime olla uuteks ülesanneteks valmis, seetõttu värbame uusi inimesi ning koolitame kõiki töötajaid.

... loe edasi

Infopäev Swedbankis

THINK ja Swedbank on ühiselt leidnud, et puudega inimene on sama tubli kui puudeta inimene ning soovivad, et sinna rohkem ka meiesuguseid kandideeriksid ning tööle asuksid. Selleks kutsub Swedbank puudega inimesi tutvuma nende Tallinna nõustamiskeskuse tööga. Vihjeks- palka pakutakse seal 1000 euri brutona.

... loe edasi

Külliki Bode: „Tehkem sisulist koostööd!“

Intervjueeris Helen Kask, EPIKoja peaspetsialist

MTÜ THINK Eesti meeskonnas on suure südamega inimesed, keda ei jäta ükskõikseks ühegi inimese mure. Foto: erakogu

Iga aasta detsembrikuus tunnustab Eesti Puuetega Inimeste Koda inimesi ja organisatsioone, kelle tegevus on oluliselt parandanud puuetega inimeste eluolu ja kaasatust ühiskonda. 2014. aastal pälvisid tunnustuse töövaldkonna edendajad. Üks laureaatidest, Külliki Bode, MTÜ THINK Eesti üks eestvedajatest räägib lähemalt oma tööst.

... loe edasi

THINK EESTI JAGAS RAHALISI STIPENDIUME TUBLIDELE KODANIKUÜHISKONNAS SUURI TEGUSID TEINUD PUUDEGA VABATAHTLIKELE.

 Jelena ja Keiu

24. aprillil toimunud Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tänuürituse raames Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses jagas THINK Eesti kahele tegusale erivajadusega inimesele rahalisi preemiaid.

... loe edasi

Mitmekesisuse päev

THINK Eesti osaleb mitmekesisuse päevast ja kutsub kõiki FACEBOOKis puistama oma soove varrukast!

15. aprillil toimub igal pool Eestis mitmekesisuse päev, mille eesmärk on märgata ja väärtustada iga inimese tähtsust ning erakordsust.

... loe edasi

Alustavad uued viipekeele rühmad algajatele ja edasijõudnutele!

Viiped

31. märtsil 2015 alustavad uued viipekeele rühmad algajatele ja edasijõudnutele! Viipekeel on ametlikult tunnustatud kui iseseisev keel, mida kasutavad nii kurdid kui ka kuuljad. Tunnid toimuvad teisipäeva õhtuti Tallinnas, Toompuiestee 10. Lähemalt lugege SIIT. Kursustele on veel vabu kohti. Kiirustage registreeruma!

Südamlik "Piire ületades" on Kanal 2s alates 13. märtsist reedeti kell 20.30!

Piire ületades

Üheksa puudega inimest võtavad vastu elu suurima väljakutse ja alustavad 350 kilomeetri pikkust seikluslikku rännakut läbi Eestimaa.

Neil tuleb silmitsi seista loodusjõududega, mida pakub kevadine Eestimaa - kärestikulised ja külmaveelised jõed, püstloodis kaljuseinad, ürgsed metsad ja läbimatud sood.
... loe edasi


THINK Eesti logo


Lugupeetud ettevõtete ja asutuste juhid,
pakkuge puudega inimestele tööd!

THINK Eesti MTÜ kogenud töötajad teostavad kvaliteetset andmesisestusteenust üle Eesti.

On tõestatud, et puue ei ole takistuseks, puudega inimene on võimeline tegema kvaliteetset tööd,  ta on rohkem motiveeritum ja pühendunum, seega saab teie organisatsioon meie teenust tellides oma meeskonda kaasata väärtuslikku tööjõudu.

... loe edasi

MTÜ Puude Taga On Inimene
PRESSITEADE, 15. Juuli 2014

PehmikudTallinna Merepäevadel uksed avav Pimekohvik kutsus poliitikud külla

MTÜ Puude Taga On Inimene kutsus Riigikogu ja valitsuse liikmed oma maailma avardama: sel nädalavahetusel Admiraliteedi basseini lähistel avanev Pimekohvik õpetab, kuidas tulla toime pilkases pimeduses.

... loe edasi

20140627

Lõbus õhtu Tolla külas

27-ndal juunil 2014. a. toimus THINK Eesti koosolek ja grilliõhtu Mella juures, Tolla külas. Kohale tulid nii thinklased kui ka meie sõbrad.

... loe edasi

Kutsume osalema 20. juunil kell 14.30 projektis
„Erivajadustega inimeste kunsti-, muusika-, ja käsitööteraapiatunnid.“

Varbakunstnik MellaProjekti eesmärgiks on pakkuda erivajadustega inimestele erinevaid loovus- teraapilisi tegevusi. Projekti sihtgrupiks on peamiselt vaegkuuljad, kuid ootame ka  teisi erivajadustega inimesi, kellele ei ole sobinud kooskäimised tavalistes loovusringides.

... loe edasi

MTÜ THINK Eesti pressiteade
19.05.2014

Kingakarbi Kingitused kogusid käsitöötarbeid

Neljapäeval, 8. mail oli rõõmus päev Tallinnas Toompea nõlva all asuvas MTÜ THINK Eesti kontoris, kui kohale toimetati terve autotäis käsitöötarbeid, mis olid kevadel heategevusprojekti kaudu kogutud. Heategevusprojekt Kingakarbi Kingitused, mis eelmisel suvel kogus koolitarbeid Tartu vähekindlustatud perede lastele, oli sel kevadel oma eesmärgiks võtnud koguda võimalikult palju erinevaid käsitöötarbeid, mis THINK abiga käsitööga tegelevate puuetega inimestele jagatakse.

... loe edasi

MTÜ THINK Eesti pressiteade
22.04.2014

THINK EESTIS JAGAS ESMAKORDSELT EESTIS RAHALISI STIPENDIUME TUBLIDELE, KODANIKUÜHISKONNAS SUURI TEGUSID TEINUD PUUDEGA VABATAHTLIKELE.

Ave Jaakson

21. aprillil toimunud Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tänuürituse raames Tallinna Lennusadamas jagas THINK Eesti kolmele tegusale erivajadusega inimesele rahalisi preemiaid. ... loe edasi


Inglise keele kursus alustab 2014. a septembrist!

Alates 2014. aasta septembrist pakub MTÜ THINK Koolituskeskus inglise keele kursust. Kursus sobib ka puuetega inimestele, toimumiskoht (Toompuiestee 10) on ligipääsetav ka ratastooliga. Kokkuleppel õpetajaga on võimalik leida grupile kõige sobivam tase. Ilmselt hakkavad inglise keele tunnid olema kolmapäeva õhtuti. Täpsem info (maht, hind) jooksvalt edaspidi.
... loe edasi

Kutsume Teid 14. veebruaril kell 10-14.30 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse (aadress Astangu 27, Tallinn) avatud uste päevale!

Mis on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus?

Oleme Eestis ainulaadne keskus, mis aitab tööealistel erivajadusega inimestel läbi erinevate õppimisvõimaluste (sealhulgas kutsehariduse) ja rehabilitatsiooni arendada oma teadmisi, oskusi ning  tegevus- ja töövõimet. Õpingute lõppedes toetame kõiki oma õppijaid tööleasumisel või muude tegevusvõimaluste leidmisel. Lisainfot meie keskuse kohta leiate meie kodulehelt, pilte näete Facebookist.

... loe edasi

10 aastat THINK Eestit!

Pidu-pidu!27.septembril, 2003 aastal, 10 aastat tagasi jagasime Tallinnas TTÜ aulas THINK Baltic Extension programmis osalenud THINKlastele esimesed tunnistused, mis tõendasid meie poolt läbiviidud kursuste lõpetamist-

THINK oli tol ajal puuetega inimestele mõeldud projekt, mille raames õppisime muuhulgas arvutiga töötama ja omandasime ka palju muid teadmisi.

... loe edasi

Dokumentaalfilm “Ära karda mind”

“Ära karda mind” on mõtleva panev dokumentaalfilm, mis näitab elu Eestis läbi puuetega inimeste kogemuste ja arvamuste. Filmis tõstatame aktuaalseid küsimusi toetuste, tööturu ning sallivuse teemadel. Film annab hea ülevaate riigi- ja omavalitsuse pakutavatest erisoodustustest ning sõna saavad lisaks puuetega inimestele ka koolijuhid, eriasutuste töötajad ning spetsialistid.

... loe edasi

Kinkisime Kırşehiris (Türgis) Mella pildi Rizale, kes on meie tore sõber. Vasakult Riza Gürbüz, Külliki ja Leo Võhandu.THINK Eesti osaleb rahvusvahelises projektis  “L@jost - Learn About Finding Jobs for the disabled Project.” Projekti rahastaja on Leonardo da Vinci programm, koordineeriv riik on Türgi. Projektis osaleb viis riiki- Türgi, Eesti, Rumeenia, Itaalia ja Inglismaa. L@jost projekti eesmärgiks on edendada puuetega inimeste tööhõivet, kasutades selleks rohkem ära kõnekeskuste võimalusi ja arendada puuetega inimeste ITK oskusi.

... loe edasi

Head käsitöötegijad!

Tahaksime oma sõprade kaasabil teid materjalidega varustada, et saaksite hõlpsamini oma ideid ellu viia ja kaunist käsitööd teha. Palun andke teada, millistest materjalidest või töövahenditest te kõige enam puudust tunnete? Kirjutage shop@think.ee või helistage 53 478 422.

Käsitööga tegeleb THINK juba 2010 aastast alates. Nende aastate jooksul oleme käinud laatadel ja väljamüükidel ning praeguseks hetkeks toetab käsitöömüüki ka pisike poeke Sõmerpalus. Lisaks on meil ka e-pood www.shop.think.ee, kust oleme kaupa saatnud nii Eestisse kui ka Soome.

Müüjaid on meil olnud selle aja peale ka mitu- alustasime Katrinist, tööd jätkas Anneli, seejärel Mari ja nüüd oleme saanud Katrini jälle tagasi :)

... loe edasi

-

 2013. aasta 12.veebruar on üks neist päevadest, mis läheb THINKi ajalukku. THINK koolituskeskus sai lõpuks tuule tiibadesse - algas viipekeele kursus.... loe edasi


Viipekeele kursusED
algajatele JA EDASIJÕUDNUTELE!


Kas soovite viipekeele õpet oma töökohal VÕI koolis? Võtke meiega ühendust ning organiseerime selle Teile, asukohast sõltumatult üle Eesti!

Sõrmendite tähestik

... loe edasi

THINK Koolituskeskus pakub:

Soome keel algajatele

Soome lipp - veeb

Tulge õppima uutmoodi soome keele kursusele! MTÜ THINK korraldatav soome keele õpe on suurepärane üllatus eeskätt neile soovijaile, kellele tavaline keelekursus ei sobi. Ootame meie tundidesse järgmisi huvilisi: kellel on rohkem süvenemist vaja, kellele on rohkem ülekordamist vaja, kellele tavaline tempo on pisut liiga kiire, kes ei kuule hästi, kes vajab muidu mõnevõrra enam abi. 2014.aastal loodame alustama uue grupiga, selle komplekteerimine on alanud!

... loe edasi

Hea koostööpartner!

Palume taas Teie abi info edastamiseks peredele, kus kasvab õnnetuses liikumispuude saanud laps või noor.

Neljandat aastat järjest korraldati Eesti krossiäss Tanel Leoki ja tema tiimi poolt heategevuskross "Tanel Leok ja sõbrad", mille tuludega soovitakse toetada õnnetuse tagajärjel  liikumispuude saanud lapsi ja noori. Kross toimus 13. oktoobril 2012 Lange krossirajal Tartumaal.

... loe edasi

REHABILITATSIOONIPROGRAMM „PRAKTIKALT TÖÖLE“

Programmi „Praktikalt tööle“ eesmärgiks on pakkuda osalejatele võimalust harjutada ja
arendada oma eelnevalt omandatud tööoskusi ning säilitada motivatsiooni, et sobiva töökoha
leidmisel koheselt tööle asuda.

Osalema on oodatud tööealised erivajadusega inimesed, kes omavad tööks vajalikke oskusi
ning tahet end arendada, sooritada praktika ja asuda sobiva töökoha korral tööle. Osalejaga
sõlmitakse kokkulepe, kus on kirjas õigused ja kohustused, tööülesanded, tööaeg ja muud
tegevused. Osalejale on tagatud juhendamine.

... loe edasi

VAT Teater ja Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsuvad puuetega inimesi ja nende lähedasi tasuta etendustele Nõmme Kultuurikeskuses!

"Pal-tänava poisid" 28. septembril kell 18 - etendus kogu perele

Loe lähemalt: http://www.vatteater.ee/et/lavastused/9/pal-tanava-poisid.html... loe edasi

Erinevus rikastab nädal

"Erinevus rikastab" nädal toimub 10.-15.09 Tallinnas ning 17.09-22.09 Tartus.
Kogu programm (sealhulgas igal õhtul kell 18.30 ning 21.00 algavad filmid) on tasuta.... loe edasi

Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella