Eesti viipekeel edasijõudnutele (A1.2)

Kas oled viipekeelt juba natuke õppinud ja soovid oma teadmisi täiendada? Soovid kinnistada algkursusel omandatud sõnavara ja laiendada viipevara uutel teemadel? Leiad, et kursusel on tore ja kaaslased mõnusad ning üheskoos on uue keele veelgi paremaks lihvimine lihtsalt vahva?

Kui jah, siis oled taas oodatud õppima viipekeelt! 

Viipekeel on kantud maailmas ametlikult tunnustatud keelte nimestikku. See ei ole kaugeltki mitte suvaline „kätega vehkimine“, vaid täisväärtuslik keel nagu kõik teisedki – aga seda Sa ilmselt juba tead!

Edasijõudnute kursusele ootame nii kuuljaid, vaegkuuljaid kui ka kurte keelehuvilisi. Algteadmised võivad olla omandatud ka mujal, vajaduse korral määrab taseme kindlaks meie õpetaja vestluse käigus.

Aeg: 17. veebruarist 2022, igal neljapäeval kl 17.30–19.00.
Asukoht: Tallinn, Toompuiestee 10, 2. korruse õppeklassis.
Õppemaht: 40 tundi a´ 45 min.
Hind: 209 eur.

Lõpetajad saavad tunnistuse.

Oleme Töötukassa lepingupartnerid ning töötud saavad koolitusele tulla ka Töötukassa kaudu. Koolituse eest saab tulumaksu tagasi. Töötaval erivajadusega inimesel on võimalik õppida tasuta; täpsem info: http://www.ensib.ee/sotsiaaltoetused-puuetega-inimestele/  

E-post kristi@think.ee (Kristi Kallaste)
Telefon 5347 8422 (Külliki Bode).
Koduleht: www.think.ee


PÕNEVATE KOHTUMISTENI VIIPEKEELE TUNNIS!