A- A A+

 

Prindi
Koolitused 2017


Viipekeele kursused KÕIGILE HUVILISTELE!

Korraldame viipekeelekursuseid erinevatele tasemetele:

- A1.1 algajatele: üldine sissejuhatus viipekeelde ning kurtide maailma. Eelnevaid teemakohaseid teadmisi ei eeldata. Õpitakse kasutama oma käsi, sõrmi, näoilmeid ja kehakeelt ning nende kõigi koosmõjul ennast arusaadavalt väljendama.

- A1.2 edasijõudnud algajatele, kes on läbinud MTÜ THINK viipekeele kursuse 1.osa ning soovivad õpinguid jätkata. Sobib ka iseõppinutele või algteadmised mujal omandanutele. Õpilasele sobiva taseme määrab õpetaja vestluse käigus.

- A.2.1 edasijõudnud, kes soovivad teadmisi viipekeelest ja kurtide kultuurist veelgi enam lihvida ning kinnistada. Sobib ka iseõppinutele või algteadmised mujal omandanutele. Õpilasele sobiva taseme määrab õpetaja vestluse käigus.

40-tunnise kursuse hind: 249 eurot.
Loe rohkem siit.

SOOME KEEL ALGAJATELE

MTÜ THINK korraldatav soome keele õpe on suurepärane üllatus ka neile soovijaile, kellele tavaline keelekursus ei sobi. Aeg täpsustamisel.

Ootame meie tundidesse ka järgmisi huvilisi:
- kellel on rohkem süvenemist vaja;
- kellele on veidi rohkem ülekordamist vaja;
- kellele tavaline tempo on pisut liiga kiire;
- kes ei kuule hästi;
- kes vajab muidu mõnevõrra enam abi.

Õppetöö toimub väikeses rühmas ning osaleda saavad nii erivajadusega kui ka n.ö terved inimesed.
Maht: 40 tundi.
Hind: 249 eurot.
Loe lähemalt siit.


Kõnekeskuse operaatori kursused

Koolitusprogramm on mõeldud eeskätt töötutele erivajadustega inimestele. Sihtgrupiks on täiskasvanud vähemalt põhihariduse omandanud täiskasvanud, kes oleksid valmis tegema mitmesugust kaugtööd telefoni teel. Koolituse lõpuks peavad neil olema piisavad teadmised ja oskused, töötamaks antud erialal. Sobib ka liikumispuudega inimestele. Nõutav on piisavalt hea kuulmine ning takistusteta kõne - õppur peab olema võimeline telefoni teel suhtlema. Koolitusel tutvutakse telefonisuhtluse eripäradega, harjutatakse selget diktsiooni, õpitakse viisakat pöördumist ja endatutvustamist jne.

Maht: 3 päeva
Hind: 339 eurot + km. Hinnas sisalduvad õppematerjalid ja kohvipausid ning lõunasöögid.
Loe lähemalt siit.

AJAJUHTIMINE

Huvitav ja interaktiivne koolitus on suunatud inimestele, kellel tuleb igapäevaselt teha otsuseid oma aja parema kasutamise huvides. Nii neile, keda iseloomustab pidev kiirustamine ja palju ülesandeid, kui ka neile, kes kalduvad venitama ja kõike edasi lükkama. Kursus õpetab erivajadustega inimesi tõhusamalt keskenduma tööle või õpingutele ning oma aega paremini tulemuste heaks planeerima.

Saame teadlikuks ajaraiskajatest, õpime antud kontekstis eristama olulist ebaolulisest ning koostame enda jaoks tervistavama ajaplaani.

Maht: 1 päev
Hind: 109 eurot + km. Hinnas sisalduvad õppematerjalid ja kohvipausid ning lõunasöögid.
Loe lähemalt siit.

EESTI KEELE PÕHITÕED JA KEELEALASTE ABIMATERJALIDE KASUTAMINE

Antud koolitus on mõeldud eestlastele, kes on kunagi koolis emakeele tunnis küll kohal käinud, ent praeguseks juba nii mõndagi unustanud ja kelle teadmised vajaksid meeldetuletamist.

Hind: 109 eurot + km. Hinnas sisalduvad õppematerjalid ja kohvipausid ning lõunasöögid.
Loe lähemalt siit.

KONTAKT JA ASUKOHT

Asukohaks on Tallinna kesklinn, Eesti Puuetega Inimeste Koda (Toompuiestee 10); 2.korruse õppeklass.

Huvilisi ootame küsimusi esitama ning registreeruma järgmistel kontaktidel:

E-post kristi@think.ee

Telefon 53478422 (Külliki Bode)
Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella