A- A A+

 

Prindi

Töötukassa ootab kandideerima juhtumikorraldaja töökohale.

Eesti Töötukassa on avalik-õiguslik juriidiline isik. Nõustame sobiva töö ja töötaja leidmisel, maksame hüvitisi ja toetusi ning osutame tööturuteenuseid. Töövõimereformi jõustudes osutame 2016. aasta jaanuarist vähenenud töövõimega inimeste töötamist toetavaid teenuseid. Alates juulist hindame töövõimet ning maksame töövõimetoetust. Soovime olla uuteks ülesanneteks valmis, seetõttu värbame uusi inimesi ning koolitame kõiki töötajaid.

Otsime oma meeskonda pühendunud ja asjatundlikke JUHTUMIKORRALDAJAID

Juhtumikorraldajana nõustad Sa erivajadustega inimeste tööotsinguid. Selgitad välja töötamist soodustavad ja takistavad asjaolud ning aitad kliendil  töö  leidmiseks jõukohaseid eesmärke püstitada. Hindad teenuste vajadust ning tagad kliendile vajaliku abi osutamise. Inimese aitamiseks suhtled aktiivselt tema tugivõrgustikuga ning teed koostööd kohalike omavalitsuste, teenuseosutajate ja tööandjatega. Alates juulist 2016 viid läbi intervjuusid töövõime hindamise taotluse täitmiseks.

Värbame juhtumikorraldajaid igasse Eesti maakonda. Ootame Sinult

 • vähemalt rakenduskõrgharidust soovitavalt sotsiaaltöös, eripedagoogikas, psühholoogias, õenduses (vaimse tervise alal), tegevusteraapias
 • vähemalt kaheaastast töökogemust vähenenud töövõimega inimeste nõustamisel või neile teenuste osutamisel tööturu-, sotsiaal-, haridus- või tervishoiuvaldkonnas
 • juhtumikorralduse põhimõtete tundmist
 • empaatiavõimet, head pingetaluvust ning väga head koostööoskust
 • leidlikkust võimaluste nägemisel
 • eesti keele suurepärast valdamist, piirkonna klientidega suhtlemiseks vajalikul tasemel vene ja inglise keele oskust
 • väga head arvutikasutamise oskust
 • valmisolekut liikumiseks koostööpartnerite ja vajadusel tööandjate juurde

Eriti väärtustame, kui Sul on kogemus psüühikahäiretega inimeste nõustamisel ja Sa tunned hästi puudeliikide eripära ning oma maakonna tööturu olukorda.

Omalt poolt pakume

 • vastutusrikast ja huvitavat tööd
 • eneseteostus– ja koolitusvõimalusi
 • kaasaegseid töötingimusi
 • asjatundliku meeskonna tuge
Tööle asumise aeg 01.10.2015
Tööaeg täistööaeg

Asukoht töötukassa maakondlik osakond.

Värbamist korraldab Tripod. Kandideerimiseks saada palun 7. juuniks 2015 oma CV ja motivatsioonikiri:  liis.merelaine@tripod.ee

Palun täpsusta, millisesse maakonda kandideerid ja miks Sa soovid kandideerida juhtumikorraldaja ametikohale. Lisainfot saab telefonilt 618 1570.

Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella