A- A A+

 

Prindi
Hea annetuste koguja
MTÜ THINK Eesti on liitunud ja kinnitab, et tegutseb vastavuses
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu annetuste kogumise hea tavaga.

THINK Eesti stipendium

THINK Eesti stipendium silmapaistvale puudega vabatahtlikule.

Eestis on hulgaliselt erivajadusega inimesi, kes ei jää oskustelt nn tervetele sugugi alla ning teevad oma tööd sageli vabatahtlikus korras, ilma töötasuta.

Parandamaks antud olukorda, algatas THINK Eesti koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga  2012. aastal projekti, mille käigus kogume annetusi. Laekunud raha kasutame selleks, et maksta kodanikuühiskonnas suuri tegusid teinud erivajadustega inimestele stipendiumit. Stipendiumi saajaid võib korraga olla nii üks kui ka mitu; välja valib nad selleks kokku kutsutud viieliikmeline komisjon. Stipendiumi üleandmine toimub kord aastas, aprillis aset leidval avalikul üritusel, millest  teavitatakse ka meediat.

Stipendium on mõeldud tubli puudega inimese toetamiseks tema edaspidises töös, õpingutes ja loomingulises tegevuses.

Annetusi ootame selleks ettenähtud kontole, aga ka annetuskasti, sularahas, igaühelt! Iga annetaja saab tänutäheks soovi korral tulumaksu tagasi ja äramärkimist meie annetajate rubriigis.

Annetada saab järgmisele arvele:

Swedbank
Saaja: THINK Eesti MTÜ
Konto EE662200221048704600
SWIFT / BIC: HABAEE2X

Selgitusse palun kirjutage „Annetus“. Juhul kui soovite saada tulumaksutagastuse, siis lisage oma isikukood.

Stipendiumi statuut.


2017. aasta stipendium.
16. jaanuar 2018 toimunud väiksel koosviibimisel andsime üle 2017. aasta stipendiumi Külli Haavale.

2015. aasta stipendium.
24. aprillil toimunud Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tänuürituse raames Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses andsime üle Eesti kahele tegusale erivajadusega inimesele stipendiumid. Need õnnelikud olid: Keiu Roosimägi ja Jelena Pipper.

2014. aasta stipendium.
21. aprillil toimunud Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tänuürituse raames Tallinna Lennusadamas andsime üle Eesti kolmele tegusale erivajadusega inimesele stipendiumid. Selle au osaliseks said: Ave Jaakson, Kadi Urbas ja Meelika Siilsalu.

Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella