A- A A+

 

Prindi

Stipendiumi statuut

  1. Nimetatud stipendiumiga soovib MTÜ THINK Eesti juhtida tähelepanu silmapaistvatele puuetega inimestele, kes on kodanikuühiskonna heaks suuri tegusid teinud.
  2. Stipendiumi võib taotleda ükskõik millise puudega inimene.
  3. Stipendiumi taotleja peab olema aasta jooksul korda saatnud mõne eriti olulise teo. Viimane võib olla ükskõik mis vallast – sport, muusika, õppimine, töö, teadus jne. Tegu peab olema edendanud kodanikuühiskonda.
  4. Stipendiume võib välja anda mitmele inimesele, olenevalt laekunud annetustest. Stipendiumi baassumma on 1000 EUR, komisjon võib määrata ka suuremaid või väiksemaid stipendiume.
  5. Stipendiumi saaja(d) valib välja viieliikmeline komisjon. Viimasesse kuuluvad esindajad järgmistest organisatsioonidest:  Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, THINK Eesti, kodanikeühenduste esindusorganisatsiooni esindaja ning lisaks sõltumatu ekspert.
  6. Taotlused peavad THINK Eesti käes olema hiljemalt 15. märtsiks 2014, kell 12.00 aadressil MTÜ THINK Eesti, Toompuiestee 10, Tallinn 10137 või täites vastava taotluse THINK Eesti veebilehel. Hilisemaid taotlusi  arvesse ei võeta.
  7. Taotlused peavad olema hästi põhjendatud, võimalusel täiendatud pildimaterjaliga ja kinnitatud õppeasutuse, töökoha vms poolt.
  8. Stipendium  antakse välja avalikul üritusel.
  9. Stipendiumi saaja nimi ning silmapaistev tegu tehakse teatavaks ka ajakirjanduses.
Koopiakaitstud © 2007-2019 Mella